Tyck till om tyreso.se

Vad gjorde vi 2007?

Att förändra beteende tar tid och därför är projektet ”Vem bryr sig” långsiktigt. Hösten 2007 startade Tyresö kommun kampanjen.

 BusslångsidaUppmärksammad annonsering på Tyresös bussar

Vem bryr sig?

Som första kommun i Sverige startade Tyresö en skräpmätning i augusti 2007. Mätningen sker efter en metod som Håll Sverige Rent har tagit fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. Resultaten bygger på tusen slumpmässigt utvalda områden i kommunen. Skräpet som hittats har dokumenterats och resultaten analyserats av SCB. Mätningen visar att det är skräpigast i diken följt av trottoarer och gång- och cykelbanor. Nära hälften av skräpet är fimpar, därefter i fallande ordning papper och kartong, plast och glas. Skräpmätarna har observerat att bostadsområden i allmänhet är mindre nedskräpade än allmänna platser.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-17