Tyck till om tyreso.se

Farligt avfall

Farligt avfall har en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande/skärande eller brandfarligt.

farligt avfall sorteras ut från hushållsvafallet
Ingen kan sortera det blandade avfallet i efterhand, det måste källsorteras redan i hemmen! Illustration: Ulf Swerin

 

Sortera ut ditt farliga avfall

Även mycket små mängder farligt avfall gör stor skada om de sorteras fel, när farligt avfall blandas med hushållsavfall blir de negativa konsekvenserna många. Det kommer in tungmetaller i förbränningsanläggningar som kan både förstöra processen och skada anläggningen, samtidigt som utsläpp leder till spridning av miljöskadliga ämnen. För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall.

Exempel på farligt avfall:

 • lösningsmedel (aceton, bensin, fotogen, glykol, lacknafta, terpentin, thinner)
 • frätande ämnen (syror, lut, ammoniak)
 • bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel)
 • kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil
 • färg, lack- och limavfall
 • batterier
 • avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium
 • bilbatterier eller andra uppladdningsbara batterier eller apparater
 • läkemedel

Rensa ofta ut rester eller kasserade produkter och lämna det farliga avfallet till kommunens insamlingssystem

Lämna på rätt ställe

Lämna ditt farliga avfall i originalförpackningen eller i annan tät förpackning som är noga uppmärkt med vad den innehåller. Är du osäker på innehållet, kontakta kretsloppscentralens personal på plats så tar de hand om avfallet på rätt sätt. Medicinrester och kanyler lämnas till apoteket i speciella förpackningar som du får kostnadsfritt. Kanyler kan du även lämna till kretsloppscentralen. Kontakta personalen på plats.

Kyl och frys

För att kunna ta hand om ozonskadande (farligt avfall) delar i ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem gratis vid din tomtgräns året om. Hämtningen sker torsdagar och fredagar, och ingår i ditt abonnemang, beställ under e-tjänster senast kl. 12.00 dagen före önskad hämtningsdag, skriv att det är en kyl eller frys . Denna tjänst är utöver de två kostnadsfria hämtningarna av elavfall som du, som bor i enfamiljshus, har om året. Du kan även själv lämna dina kylmöbler på kretsloppscentralen. Beställ hämtning under relaterad information här på sidan.

OBS!
Farligt avfall från företag kan inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning för transporttillstånd och redovisning av egenkontroll. 


Visste du att:

 • om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sitt hushållsavfall beräknas 25 kg kvicksilver att spridas till miljön. Det kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö
 • farligt avfall som läcker eller är kladdigt riskerar att utsätta den som kommer i kontakt med avfallet för ångor, gaser, damm och spill
 • farligt avfall i gamla plastförpackningar innebär en risk eftersom plast åldras, spricker och går sönder
 • små barn kan få tag på farligt avfall som ställts på olämpliga platser, så se till att inte förvara dina hushållskemikalier eller farliga avfall på platser som kan nås av barn.
 • förgiftningsrisker är stor om barn kommer åt farligt avfall. En enstaka klunk kan innebära allvarliga skador. Tänk på att inte förvara farligt avfall i en förpackning som kan förknippas med något ät- eller drickbart. 
 • linolja används bland annat till att olja in trädäck och utemöbler. De använda trasorna som är indränkta med linolja kan självantända. Släng därför aldrig trasorna i hushållsavfallet!
 • Sprayburkar innehåller drivmedel och kan explodera om de utsätts för värme vilket kan hända om de exempelvis står i direkt solljus.
 • Farligt avfall ska omhändertas separat och får därför inte blandas med hushålls- eller grovavfall, eller hällas i avloppet.

Publicerad av: Ulrika Johansson

Senast uppdaterad: 2016-09-21