Tyck till om tyreso.se

Håll Tyresö rent!

Tyresö är en attraktiv bostadsort och många Tyresöbor uppskattar den vackra naturen och närheten till Östersjön. Tillsammans kan vi hålla mark och sjö fria från skräp och gifter.

 Bävern simmar med svanar Foto: Hans Källgren

Bäver simmar med svanar Foto: Hans Källgren


Håll Tyresö rent!

 • Grönområden och parker

  Från tidig morgon fram till nio på förmiddagen plockar anställda skräp i alla områden av kommunen. Vi har även personal ute på helgerna under sommarmånaderna.

 • Skräpplockardagar för skolor och förskolor

  För åttonde året i rad deltar Tyresö i Skräpplockardagarna. I år var vi hela 5000 barn/elever!

 • Farligt avfall

  Farligt avfall har flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt, stickande/skärande eller brandfarligt. Därför är det viktigt att du lämnar det på rätt ställe!

 • Toalettavfall från fritidsbåtar

  Det kommer att bli förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i havet, båtägarna måste se till att deras septiktank går att tömma i land. Det finns tre tömningsstationer i Tyresö.

 • Skyltregler i Tyresö kommun

  Affischer, annonser eller liknande får inte utan tillstånd sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Ska du skylta och annonsera följ kommunens skyltprogram.

 • Privat trädgårdsavfall på kommunens mark

  Ta hand om ditt eget trädgårdsavfall. På våren dyker det upp många privata "komposthögar" runt om i vår kommun. När du har rensat i din trädgård får du inte dumpa trädgårdsavfallet på kommunens mark.

Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2015-10-29

Högermeny

Kretsloppscentralen

Kretsloppscentralen

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

Kommunal egendom:
Tyresö kommuns e-tjänst
Felanmäl gator och parker
eller 08-5782 91 00.

Busskurer och hållplatser:
SL, 08-600 10 00.

Längs Tyresövägen eller Gudöbroleden:
Trafikverket,
0771-921 921.
www.trafikverket.se

Elskåp och nätstationer:
Vattenfall, 020-82 00 00. 

Privat egendom:
Kontakta ägaren direkt.