Tyck till om tyreso.se

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.

Alby naturreservat

I reservat gäller reservatsföreskrifterna. Det betyder att allemansrätten är något inskränkt i reservat och nationalparker.


Allemansrätten - frihet under ansvar

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan.

Alla är välkomna ut i naturen

Sedan tidigare finns information om allemansrätten på 19 olika språk förutom svenska. Den som vet hur allemansrätten fungerar känner sig lättare hemma i skog och mark. För att fler ska känna sig välkomna i naturen har vi på Naturvårdsverket därför översatt broschyren Allemansrätten en unik möjlighet till arabiska, pashto och dari.
Information om allemansrätten på fler språk

Inga motorfordon i terrängen

Det finns ingen "motoriserad allemansrätt". Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet.

Ridning
Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Du får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. 
Läs mer om vad som gäller ridning 

Camping
Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov.

Eldning
Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar.

Bad och båt
Du får bada, förtöja din båt tillfälligt och gå iland nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t ex till skydd för fågellivet. Du får endast förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Enligt ett beslut av Länsstyrelsen får vattenskotrar bara färdas i allmänna farleder i skärgården. Det är tillåtet att åka 300 meter på var sida om farledens mitt men inte närmare land än 100 meter, om inte farleden går genom ett smalt sund. Se vidare på Länsstyrelsen i Stockholms läns hemsida för vidare information.

Blommor och bär

Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. I listen till vänster kan du läsa mer om vilka arter som är fridlysta.

Hundar
Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars - 20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även en fredlig liten sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.

I skyddade områden, som nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att bevara viktiga natur- och kulturvärden. I naturreservaten inom Tyresö kommun och i Tyresta nationalpark gäller att hundar ska vara kopplade vid besök.  Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad, men ibland också utökad. Läs mer om vad som gäller i Tyresös naturreservat på sidan fridlysta djur och växter.

En vägledning till allemansrätten
Allemansrättens innebörd är livligt omdebatterad och det finns ibland viss osäkerhet om vad som gäller. I rutan relaterad information här på sidan ges vägledning till vad allemansrätten innebär på Länsstyrelsens och naturvårdsverkets hemsidor. Där kan du läsa om vad som är tillåtet och vilka typer av uppträdanden eller beteenden som kan leda till rättsliga påföljder.

Den som vet hur allemansrätten fungerar känner sig lättare hemma i skog och mark. För att fler ska känna sig välkomna i naturen har Naturvårdsverket därför översatt broschyren "Allemansrätten en unik möjlighet" även till arabiska, pashto och dari.

Sedan tidigare finns information om allemansrätten på 19 olika språk förutom svenska. Det har tidigare funnits en kortare text redan på arabiska, men fler har frågat om mer information.

Arabiska, pashto och dari är språk som är vanliga bland många som nyligen kommit till Sverige.

Information om allemansrätten på arabiska, dari och pashto samt på fler språk


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-10-12