Tyck till om tyreso.se

Planavdelningen

Planavdelningen

Planavdelningen ansvarar för samhällsplanering, översiktsplanering, detaljplaner och gestaltningsfrågor i kommunen. Om du har allmänna frågor om detaljplaner eller arkiverade handlingar kontakta plan@tyreso.se.

Avdelningschef

Heléne Hjerdin
(arbetar måndagar och onsdagar, resterande tid föräldraledig)
Telefon: 08 578 295 07
E-post: helene.hjerdin@tyreso.se

Översiktsplaneringsenheten

Enhetschef
Carolina Fintling-Rue
Telefon: 08 578 291 23
E-post: carolina.fintling.rue@tyreso.se

Projektledare
Emma Shepherdson
Telefon: 08 578 294 80
E-post: emma.shepherdson@tyreso.se

Kommunekolog
Göran Bardun
Telefon: 08 578 293 51
E-post: goran.bardun@tyreso.se

Landskapsarkitekt
Johanna Ronnheden
Telefon: 08 578 292 52
E-post: johanna.ronnheden@tyreso.se

Landskapsarkitekt
Maria Björnsdotter
(föräldraledig)
Telefon: 08 578 298 05
E-post: maria.bjornsdotter@tyreso.se

Detaljplaneringsenheten

Enhetschef
Ida Olén
Telefon: 08 578 299 76
E-post: ida.olen@tyreso.se

Planarkitekt
Carolin Andersson
Telefon: 08 578 293 91
E-post: carolin.andersson@tyreso.se

Planarkitekt
Christina Bolinder
Telefon: 08-578 291 65
E-post: christina.bolinder@tyreso.se

Planarkitekt
Babak Moazzami
Telefon: 08-578 893 28
E-post: Babak.moazzami@tyreso.se

Planarkitekt
Elin Elfström
Telefon: 08-578 299 23
E-post: elin.elfstrom@tyreso.se

Planarkitekt
Anna Bengtsson
Telefon: 08-578 292 37
E-post: anna.bengtsson@tyreso.se


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-23

Högermeny