Tyck till om tyreso.se

Planavdelningen

Planavdelningen

Planavdelningen ansvarar för samhällsplanering, översiktsplanering, detaljplaner och gestaltningsfrågor i kommunen. Om du har allmänna frågor om detaljplaner eller arkiverade handlingar kontakta plan@tyreso.se.

Avdelningschef

Heléne Hjerdin
Telefon: 08 578 295 07
E-post: helene.hjerdin@tyreso.se


Översiktsplaneringsenheten
Enhetschef
Carolina Fintling-Rue
Telefon: 08 578 291 23
E-post: carolina.fintling.rue@tyreso.se

Landskapsarkitekt
Johanna Ronnheden
(föräldraledig)
Telefon: 08 578 292 52
E-post: johanna.ronnheden@tyreso.se

Kommunekolog
Göran Bardun
Telefon: 08 578 293 51
E-post: goran.bardun@tyreso.se

 

Detaljplaneringsenheten

Planarkitekt
Sophia Norrman Winter
Telefon: 08 578 292 02
E-post: sophia.norrman.winter@tyreso.se

Planarkitekt
Hanna Fürstenberg Danielsson
(föräldraledig)
Telefon: 08 578 292 37
E-post: hanna.furstenberg-danielsson@tyreso.se

Planarkitekt
Carolin Andersson
Telefon: 08 578 293 91
E-post: carolin.andersson@tyreso.se

Planarkitekt
Annie Söder
Telefon: 08 578 293 28
E-post: annie.soder@tyreso.se

Planarkitekt
Christina Bolinder
Telefon: 08-578 291 65
E-post: christina.bolinder@tyreso.se

Planpraktikant
Kimberly Disley
Telefon: 08 578 295 77
E-post: kimberly.disley@tyreso.se 


Publicerad av: Annette Nordenstein

Senast uppdaterad: 2016-06-14

Högermeny