Tyck till om tyreso.se

Organisation

Här ser du vilka inom stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med den Tekniska handboken för Tyresö kommun. Alla representanter inom projektgruppen har vidare diskuterat specifika frågor med sina kolleger från respektive enhet/avdelning.

Styrgrupp

Sara Kopparberg, chef Stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, chef mark- och exploateringsavdelningen
Heléne Hjerdin, chef för planavdelningen 
Göran Norlin, chef miljö- och trafik, Tekniska kontoret
Bertil Eriksson, chef VA och renhållning, Tekniska kontoret

Projektledare

Svetoslava Gerova, projekteringsingenjör

Projektgrupp

Tony Ytterstedt, verksamhetsansvarig gata och park
Hanna Fürstenberg Danielsson, planarkitekt
landskapsarkitekt
Peter Dalhamn, trafikplanerare
Thomas Lagerwall, utredningsingenjör VA
Suzette Westling, verksamhetsansvarig avfallsplanering
Elin Stenström, projekteringsledare/ledningssamordning
Eduardo Llanos, bygglovhandläggare
Sara Juliusson, kartingenjör
Amanda Hammer, layout
informationssamordnare

Miljöfrågor har samordnats med Smohf – Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Frågor som gäller ärendehantering och arkiv har samordnas med representanter från kommunkansliet – kommunjurist, Helene Boman, kommunarkivarie och Ulrika Westberg Josephson chef kommunkansliet.


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-09-15

Högermeny