Tyck till om tyreso.se

Teknisk handbok

Handboken innehåller de krav och riktlinjer för anläggningsarbeten inom Tyresö kommun. Den är framtagen i samarbete mellan representanter från enheter och avdelningar inom förvaltningen och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Framsida THTyresö kommuns tekniska handbok innehåller regler för projektering, byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. Handboken kommer att vara ledande dokument både internt och externt i samarbetet med konsulter.

Målet med den tekniska handboken är att säkra en enhetlig standard- och kvalitetsnivå på de anläggningar som förvaltas av kommunen. 

Klicka på respektive kapitel nedan. Innehållsförteckningen för hela handboken ligger i ett och samma dokument. Tunga bilder och kompletterande dokument finns i dokumentbiblioteket.

 

 

Innehållsförteckning TH  
Kapitel 1 TH Kapitel 2 TH
Kapitel 3 TH Kapitel 4 TH
 Kapitel 5 TH  Kapitel 6 TH
 Kapitel 7 TH  Kapitel 8 TH
 Kapitel 9 TH  Kapitel 10 TH
 Kapitel 11 TH  Kapitel 12 TH

Publicerad av: gabriella.engstrom@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-15