Tyck till om tyreso.se

Gatukostnad

När en ny detaljplan tas fram har kommunen möjlighet att ta ut gatukostnader för ett visst områdes allmänna platser och anordningar. Gatukostnaderna betalas då av ägarna till de fastigheter som ligger inom området. Bestämmelser om gatukostnader finns i plan- och bygglagen 6 kap 24-32 §§.

Gatukostnader i Tyresö

Tyresö kommun har valt att ta ut gatukostnader i nya villa- och flerbostadsområden.  För att kunna ta ut gatukostnader måste kommunen göra en gatukostnadsutredning. I utredningen beskrivs inom vilket område gatukostnaderna ska tas ut, den totala kostnaden för utbyggnaden av allmänna platser och hur kostnaden ska fördelas mellan fastigheter i området. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar oftast gatukostnadsutredningar i samband med att området detaljplaneläggs och anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 

Betalning

När gatorna inom området är färdigställda debiteras alla fastighetsägare gatukostnader och VA-anslutningsavgift som ska betalas senast 60 dagar efter debitering.

Fastighetsägare kan:

  • betala direkt
  • ansöka om kommunalt VA- och/eller gatukostnadslån
  • ansöka om anstånd med gatukostnaden.

Blanketter för ansökan om detta finns här till höger. 

I de fall fastighetsägaren anser att betalningsvillkoren är felaktiga kan denna vid debitering välja att pröva frågan i Mark- och miljödomstolen.


Publicerad av: Gabriella Engström

Senast uppdaterad: 2017-05-22

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.