Tyck till om tyreso.se

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som nybildar (avstyckning, klyvning eller sammanläggning) eller ombildar fastigheter (fastighetsreglering).

Fastighetsbildning regleras i Fastighetsbildningslagen (1970:988) och kan endast ske genom en lantmäteriförrättning. Det är endast Lantmäteriet som kan ta beslut om huruvida en fastighetsbildning är möjlig. Dock kan kommunen hjälpa dig med att ta reda på om din fastighet är möjlig att fastighetsbilda.

Om du undrar om din fastighet är möjlig att avstycka, kontakta lantmäteriet direkt på telefon eller kontakta kommunens Servicecenter.


Fastighetsreglering

Fastighetsreglering innebär att fastigheten på något sätt förändras, till exempel genom att en del av fastigheten byter ägare så att fastighetsgränserna ändras.

Fastighetsreglering

 

Avstyckning

Vid en avstyckning skiljer du en del av en fastighet så att en ny fastighet bildas.  

Avstyckning

 

Sammanläggning och klyvning

 

Vid en sammanläggning så bildar två fastigheter tillsammans en ny fastighet. Vid klyvning av en fastighet bildas två fastigheter av en fastighet.

 Publicerad av: jessika.heen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-31

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.