Tyck till om tyreso.se

Nytt höjdsystem - RH 2000

Den 4 februari 2013 bytte Tyresö tillsammans med flera andra kommuner i länet till Sveriges nya nationella höjdsystem RH2000.

Kommunen levererar från och med den 4 februari 2013 alla utritade och digitala kartor i RH2000, om ej annat begärs.

Det nya höjdsystemet RH2000 har en annan utgångshöjd (nollnivå) än det nuvarande RH00. Detta leder till att ett höjdvärde för en punkt redovisad i RH2000 kommer att vara 54 cm högre än samma punk redovisad i RH00 (se bild).

RH00 till RH2000

Vad innebär detta när du söker bygglov?

I samtliga digitala och analoga handlingar (kartor, filer och dokument) där det redovisas höjdinformation ska det framgå vilket höjdsystem som används, detta är väldigt viktigt! För att undvika missförstånd rekommenderar vi att ärendet slutförs i samma höjdsystem som det påbörjats i.

För mer information om höjdsystembytet, se länkarna under Relaterad information.


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-11-16

Högermeny

Kontakt

Mät- och kartenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö centrum
Marknadsgränd 2