Tyck till om tyreso.se

Beställ nybyggnadskarta

Tyresö kommun har nyligen bytt kartsystem vilket påverkar alla kart- och mättjänster genom att handläggningstiderna just nu är längre än normalt. Läs mer under ”Relaterad information”.


Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du en nybyggnadskarta. På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kommunen har tre olika nybyggnadskartor som kan beställas mot avgift.

Fullständig nybyggnadskarta
Behövs om du ska bygga till exempel en ny villa eller större tillbyggnad. Kartan redovisar primärkartans detaljinformation (inmätning görs i fält) med nivåkurvor, gränser och gränsmått enligt senaste fastighetsbildning, detaljplanebestämmelser, anslutningspunkter för vatten och avlopp samt höjder på anslutande ledningar, höjd-fix med mera.  

Förenklad nybyggnadskarta
Behövs om du till exempel ska bygga ett garage eller göra en mindre tillbyggnad. En förenklad nybyggnadskarta redovisar kartdatabasens detaljinformation (inmätning görs i fält) kompletterad med bestämmelser från gällande detaljplan.

Utdrag ur kartdatabas                                                                                                                                             Kan räcka om du ska göra enklare åtgärder på befintlig byggnad. 
Behövs även när du vill bygga ett attefallshus eller göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna.  

 

För att nybyggnadskarta ska kunna beställas måste eventuell pågående fastighetsbildning vara avslutad.

Tänk på att vi normalt behöver 2–5 veckor på oss för att producera en nybyggnadskarta så beställ den i god tid! 
Utdrag ut kartdatabas levereras inom en vecka.  
Eftersom vi arbetar med ett kortsystembyte så kan handläggningstiderna bli längre än normalt. 

Det är tjänstemännen på bygglovsenheten som avgör vilken typ av karta som behövs.

Nedanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
När du är klar och klickar på ”Skicka beställning” kommer du till en sida där det står ”Tack för din beställning!”. Det är din bekräftelse på att beställningen har gått fram. Om du inte kommer till den sidan så har du antagligen inte fyllt i alla obligatoriska fält. Du får även ett bekräftelsemejl till den e-post du har angett.

Beställare (fakturamottagare) 
*Namn
*Adress
*Postnummer och postadress
*Telefonnummer
*E-post
*Person- eller organisationsnummer
  
Leveransadress (om annan än ovan) 
Namn
Adress
Postnummer och postadress
E-post
  
Fastighet 
Fastighetsbeteckning
Adress
  
*Jag beställer karta för:
  
Om "annat" ange vad
  
Leverans 
*Jag önskar nybyggnadskartan  
Vill du att vi hör av oss innan vi kommer ut för inmätning? (gäller ej utdrag ur kartdatabas)
  
Övrigt (ange gärna var på tomten man planerar att förlägga ny- eller tillbyggnaden, ange gärna namn på bygglovshandläggare om sådan kontaktperson finns)
  
*Tyresö kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, upplåter nyttjanderätten av digitalt kartmaterial till beställaren. Det digitala materialet får inte försäljas, överlåtas eller förändras utan medgivande från Tyresö kommun. Överträdelse beivras.

  
KostnadSe prislistan som du hittar under Relaterad information.
  
 
  


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-08-11