Tyck till om tyreso.se

Beställ lägeskontroll

Tyresö kommun har nyligen bytt kartsystem vilket påverkar alla kart- och mättjänster genom att handläggningstiderna just nu är längre än normalt. Läs mer under ”Relaterad information”.

Varför lägeskontroll?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Skulle en byggnad hamna fel i plan- eller höjdläge kan det leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

Vad innebär lägeskontroll?

Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägeskontroll utförs normalt efter färdigställande av byggnad.

 

Nedanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

 

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
När du är klar och klickar på ”Skicka beställning” kommer du till en sida där det står ”Tack för din beställning!”. Det är din bekräftelse på att beställningen har gått fram. Om du inte kommer till den sidan så har du antagligen inte fyllt i alla obligatoriska fält. Du får även ett bekräftelsemejl till den e-post du anger.

Beställare 
Namn*
Adress*
Postnummer och postadress*
Telefonnummer dagtid*
Mobilnummer
E-post*
Person- eller org. nummer*
  
Fastighet 
Fastighetsbeteckning
Adress
  
Beviljat bygglov som lägeskontrollen avser 
Nybyggnad
Tillbyggnad
Om "Annat" ange vad
  
KostnadSe prislistan som du hittar under Relaterad information.
  
 
  
  


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-11-16