Tyck till om tyreso.se

E-tjänster kartor och mätning

Här kan du göra beställningar för kart- och mätuppdrag.


Beställ e-tjänster här

 • Beställ gränsutvisning

  Genom gränsutvisning kan vi på uppdrag med stöd av gränsmärken och kartor visa på sträckningen av en gräns.

 • Beställ lägeskontroll

  Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

 • Beställ nybyggnadskarta

  Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du en nybyggnadskarta. På en nybyggnadskarta anges olika förutsättningar inför din ansökan om bygglov. Kommunen har tre olika nybyggnadskartor.

 • Beställning stompunkt/gränspunkt

  Kommunen har en omfattande punktbank som arbetsmaterial för olika mätningar. I punktbanken finns både stompunkter och gränspunkter.

 • Beställ utstakning

  En byggnad eller anläggning märks ut inför sprängnings- eller schaktningsarbeten, eller att läget av en byggnad eller anläggning märks ut i överensstämmelse med det givna bygglovet.

 • Beställ övriga mätuppdrag

  Här beställer du övriga mätuppdrag.

Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-12-12

Högermeny