Tyck till om tyreso.se

Lagakraftvunnen plan

Denna sida fylls i av Tyresö kommuns externa konsulter.

*Ansvarig planarkitekt
*Arkitektbyrå
*Projektnummer (toj)
  
*Detaljplanens namn
*Detaljplanens nummer
  
*Typ av detaljplan


  
*Har det gjorts en ny plankarta


  
Om ja, ange länken till plankartan (dwg) eller bifoga filen
  
*Har strandskyddet ändrats


Om ja, var?
  
Övrig information
Bifoga plankarta i DWG (max 4 Mb)
  
 


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2016-11-22

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kart- och GIS-ingenjör
Gabriella Skwarski