Tyck till om tyreso.se

Lagakraftvunnen plan

Denna sida fylls i av Tyresö kommuns externa konsulter.

Poster markerade med * måste fyllas i. 

 


Ansvarig planarkitekt*
Arkitektbyrå*
Projektnummer (toj)*
Projektaktivitet/skede (toj)*
  
  
Detaljplanens namn*
Detaljplanens nummer*
  
  
Vilken typ av detaljplan?*


Har det gjorts en ny plankarta?*


  
Har strandskyddet ändrats?*


Om strandskyddet har ändrats, var?
Har det skett ändringar av kulturmiljöer?


Om det har skett ändringar av kulturmiljöer, var?
Har ett paragraf 113-område blivit upphävt?*


Om ett paragraf 113-område har blivit upphävt, var?
  
  
Övrig information
Bifoga plankarta i DWG 2012 (max 4 Mb)
  
 


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-10-03

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kart- och GIS-ingenjör
Gabriella Skwarski