Tyck till om tyreso.se

Tätortskarta Stockholms län

Tätortskarta Stockholms län är en enhetlig karta över hela Stockholms län som bland annat innehåller olika markslag, offentliga byggnader, byggnader i glesbygd samt vägnät med namn och adressnummer. Den har upprättats genom ett samarbete mellan Stockholms stad, Lantmäteriet och övriga kommuner i länet.

Tätortskarta Stockholms län är sökbar på gatunamn och adressnummer i hela länet samt på fastighetsbeteckning i Stockholms stad. Det är också möjligt att söka på andra namntyper t.ex. SL:s stationsnamn (tunnelbana och pendeltåg). Kartan ajourhålls årligen i samarbete med länets kommuner.

Här hittar du Tätortskartan.


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-11-16