Tyck till om tyreso.se

Registerkarta

Registerkartan innehåller följande information:

  • fastighetsindelning, trakt- och kvartersgränser
  • fastighets- och samfällighetsbeteckningar, trakt- och kvartersnamn
  • officialservitut och officialnyttjanderätter, ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar
  • begränsningslinjer för gällande plan- och områdesbestämmelser
  • strandskydd och fiskerätter
  • fornlämningar
  • byggnadsminnen
  • naturreservat och nationalpark med mera.

Information i registerkartan kan vid beställning kombineras med information från baskartan.

 

 

Lantmäterimyndigheten är ansvarig myndighet för innehållet i registerkartan. Kommunen har en kopia av Lantmäterimyndighetens registerkarta. För oklarheter i registerkartans innehåll hänvisas till Lantmäterimyndigheten i Stockholms län.

 


En beställning av registerkartan skräddarsys utifrån behov av informationstyp samt utifrån vilket område kartinformationen skall täcka. Kartinformationen levereras digitalt på fil eller utritat på papper.

För att beställa en registerkarta, ring eller e-posta kontakten som du hittar under Kontakt.

 
Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2017-10-03

Högermeny

Kontakt

Mät- och kartenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö centrum
Marknadsgränd 2