Tyck till om tyreso.se

Baskarta

Baskarta, som även kallas primärkarta, täcker hela Tyresö kommun och uppdateras fortlöpande. Innehållet underhålls och kompletteras antingen i samband med planering och byggande i kommunen eller utifrån flygfotografier med jämna tidsintervall. Baskartan innehåller följande information: 

  • fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
  • vägar
  • nivåkurvor i en meters ekvidistans och punktvisa gatuhöjder
  • detaljer på marken, byggnader, gator, stigar, staket, belysningsstolpar med mera

 
Information i baskartan kan vid beställning kombineras med information från registerkartan.


 

En beställning skräddarsys utifrån behov av informationstyp samt utifrån vilket område kartinformationen ska täcka. Kartinformationen levereras digitalt på fil eller utritat på papper.


Priset för baskartan är beroende av hur stor utbredning (areal) leveransen avser samt vilka informationstyper som skall redovisas.

 

För att beställa en baskarta, ring eller e-posta kontakten som du hittar under Kontakt.

 


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2016-03-08

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Kartsystemingenjör
Börje Buss