Tyck till om tyreso.se

Kartor och mätning

Mät- och kartenheten ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Vi ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Vi byter kartsystem - förlängda handläggningstider!

Under vintern 2016/2017 byter Tyresö kommun kartsystem vilket påverkar alla kart-och mättjänster. I samband med bytet av kartsystem kommer handläggningstiderna att bli längre än normalt, ungefär från början av november 2016. Vi rekommenderar att ha framförhållning vid beställning av kartor och mätuppdrag.

Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera kommunens kartor. Det görs dels genom flygfotografering och dels genom mätning i fält. Hos oss kan du köpa vår tryckta kommunkarta, flygbilder och material från kommunens kartdatabaser. Du kan även beställa mätuppdrag om du till exempel behöver hjälp med att staka ut eller mäta in ditt hus.

Nytt höjdsystem 2013! Kartmaterial från Tyresö kommun levereras i referenssystemen SWEREF 99 1800 och RH2000 om annat ej avtalats. 


Publicerad av: Gabriella Skwarski

Senast uppdaterad: 2016-12-28

Högermeny

Kontakt

Mät- och kartenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Tyresö centrum
Marknadsgränd 2