Tyck till om tyreso.se

Strandängarna park och rekreation

Syftet med parker och rekreationsområden är att stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att utveckla Strandängarna till en ny havsnära mötesplats med bad, båtklubb och strandpromenad längs Erstaviken, samtidigt som områdets naturvärden tas tillvara.

Nya StrandbadetKlicka på kartan för större bild

Det nya badet invigdes i somras. På sikt kommer också en strandpromenad att anläggas samt en servicebyggnad med toaletter, omklädningsrum och eventuellt ett café. 

Vattendom

Tillstånd för vattenverksamhet, så kallad vattendom, vann laga kraft 18 mars 2015. 

Byggnation av bostäderna (Detaljplan etapp 1)
Etapp 1 avser bostadsbyggelse.

Park- och rekreationsområdet (Detaljplan etapp 2) 
Etapp 2 avser ett grönområde som ska utvecklas till en allmän rekreationsplats.


Publicerad av: sbf@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-02

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Amalia Tjärnstig
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2