Tyck till om tyreso.se

Skyltregler i Tyresö kommun

Ska du skylta och annonsera följ då kommunens skyltprogram och allmänna ordningsföreskrifter. För att Tyresö ska hållas snyggt tillåter vi inte skyltar på stängsel, vid vägkorsningar, på belysningsstolpar, telestolpar eller kommunens skyltstolpar.

För att få tips och råd se skyltprogram för Tyresö, länk till höger.

Otillåtna skyltarSkyltar på stängsel

Otillåtna skyltarSkyltar på containrar
Otillåtna skyltar Otillåtna skyltar
 Egna reklampelare  Skyltar på skyltstolpar

En så kallad byggsanktionsavgift tas ut för olagliga skyltar. Avgiften tas ut även om lov beviljas i efterhand. Kommunen kan förelägga om att olagliga skyltar tas bort inom en viss tid. Om tidsgränsen passeras ska vite betalas. Detta kan upprepas tills skylten tas bort. Kommunen kan även begära handräckning från kronofogdemyndigheten för att ta bort skylten på ägarens bekostnad.

Otillåtna skyltarDet är inte tillåtet att hänga upp reklam på stängsel eller mellan träd.

Markägare
Markägaren bestämmer vad som får förekomma på och ovanför den ägda marken. Fastigheten begränsas inte till enbart ytan på marken utan sträcker sig uppåt i utrymmet rakt ovanför markytan. På allmänna platser som gator och torg är kommunen oftast markägare. 

Affischering § 10
(ur Tyresö allmänna ordningsföreskrifter)
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Du som inte har polisens tillstånd kan dömas för detta i enlighet med ordningslagen 3 kap. 22 §.

Otillåtna skyltarDet är inte tillåtet att sätta upp skyltar på stängsel.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-09