Tyck till om tyreso.se

Stadspark i Tyresö centrum

På sommar kan du ha picknick, leka eller sitta ner och njuta av vår vackra stadspark.Tanken är att skapa trevliga gemensamhetsytor och ett tryggare, vackrare och mer levande centrum.

Stadspark

Klicka på bilden för större format. Foto: Andrea Thiger 


Stadsparken
Parken kommer att lysas upp så att den upplevs trygg och vacker. Genom att stadsparken ”lyfts upp” till Bollmoravägens nivå och får en rejäl ansiktslyftning kommer den att bidra positivt till upplevelsen av centrum, både för de gående och för de som kör förbi.

Detta kommer att finnas i stadsparken

  • Vattenkonst, vattenlek och en dagvattendamm där planteringarna och rännorna samlar upp dagvatten från de hårdgjorda ytorna.
  • "Gröna vågen", generösa gräsytor som går som en våg i olika nivåer. Den kan användas som för picknickplatser eller som pulkabacke
  • "Parkrum" med perennplanteringar och sittplatser
  • Plats för uteserveringar

Thyrisedhe Klicka på bilden och läs om konstverket Thyrisedhe som pryder fasaden på Tyresö park.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-18