Tyck till om tyreso.se

Kommunala lekplatser

Tyresö kommun sköter de grönytor, lekplatser och planteringar som finns på kommunens mark. I arbetet ingår också tömning av kommunens papperskorgar/hundlatriner. Gräsytor och parker ska hållas välskötta och välstädade.

Felanmäl lekplatser under e-tjänster
För att hitta våra kommunala lekplatser, gå in och sök i webbkartan under "fritid". Lekplatser som inte finns med på webbkartan tillhör privata fastighetsägare, samfälligheter eller bostadsrättsföreningar.     

Regler för lekplatser och parkredskap        

Läs om lekplatsen i stadsparken        

Läs om lekplatsen i Fornuddsparken                     

Fortlöpande arbeten:

  • Lekplatserna besiktas en gång per år (vanligtvis i maj)
  • Allvarliga fel åtgärdas omgående
  • Mindre allvarliga fel åtgärdas inom en månad
  • I samband med upprustning och nybyggnation ökar vi tillgänglighet både till lekplatsen och till lekredskapen.

Undgomar i lekparklekplatsen i centrum. Foto: Susanne Walström

Fornuddens lekparkLekplatsen i Fornuddsparken. Foto: Håkan Lindgren


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2017-08-16

Högermeny

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

Kommunal egendom:
Tyresö kommuns e-tjänst
Felanmäl gator och parker
Kontorstid 08-5782 91 00
Övrig tid 08-798 44 44

Busskurer och hållplatser:
SL, 08-600 10 00.

Längs Tyresövägen eller Gudöbroleden:
Trafikverket,
0771-921 921.
www.trafikverket.se

Elskåp och nätstationer:
Vattenfall, 020-82 00 00. 

Privat egendom:
Kontakta ägaren direkt.