Tyck till om tyreso.se

Hundrastgård vid Wättinge Gårdsväg

Huvudbild

Hundrastgården är en social mötesplats för din hund och dig som ägare. Välkommen till Tyresös hundrastgård som ligger nedanför Dalskolan, där Wättinge Gårdsväg korsar Örtstigen.

Här kan din hund leka och springa lös tillsammans med andra hundar. I hundrastgården får du släppa din hund lös utan koppel men tänk på att du som ägare har ansvar över din hund och måste hålla uppsikt hela tiden. En del av rastgården består av naturmark. Det finns inget grus, utan istället har vi valt stenmjöl som är mycket mjukare att gå på för tassarna.

Regler för hundrastgårdar


• Din hund ska vara frisk när den besöker hundrastgården.
• Är det andra hundar i hundrastgården behöver du först fråga om det är okej att du släpper in din hund.
• Du släpper din hund lös på eget ansvar.
• Hundrastgårdarna ska inte användas som en toalett, rasta gärna din hund och låt den göra sina behov innan du släpper in den i rastgården.
• Släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning.
• Det är inte tillåtet att använda hundrastgården för organiserad kursverksamhet som stänger ute enskilda hundägare.

I Tyresö finns fyra hundrastområden där du kan rasta din hund utan koppel. Hitta dem i Webbkartan under "Fritid" och "Hundrastområden"


Publicerad av: fritid@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-15