Tyck till om tyreso.se

Varför ligger riset kvar efter skogs- och naturvård?

 

Frågor och svar

  • Vi lämnar vanligtvis kvar ris i skogs- och naturmarksområden. Det ska brytas ner och återföras till det naturliga kretsloppet. Vid slyröjning i stadsnära natur- och parkområden kan riset ligga kvar tills marken har torkat upp ordentligt innan den körs bort. Efter borttagning flisas riset och komposteras för att bli jordförbättring till våra parkområden.


Högermeny