Tyck till om tyreso.se

Underhåll av grönområden

 

Frågor och svar

  • Vår, sommar och höst

    Under sommarhalvåret klipper vi gräset samt sköter blomplanteringar och buskage. Vi sköter även underhållet av vissa bollplaner. Dessutom utför vi löpande underhåll och tillsyn.

    Från och med april arbetar vi med städning av parker och grönområden, för att sedan övergå till gräsklippning, blomsterplantering och ogräsrensning. Säsongen avslutas med höststädning.

    Den kalla årstiden

    November till mars arbetar vi huvudsakligen med naturvård som trädfällning, beskärning och röjning utefter vägar och i skogspartier, samt manuell snöröjning och halkbekämpning i trappor, på busshållplatser och på övergångsställen.


Högermeny