Tyck till om tyreso.se

Träd som fallit i sjön

 

Frågor och svar

  • Träd som faller i sjön och som ligger bra till och bedöms av kommunen inte vara farliga får gärna ligga kvar i vattnet. Så länge stam och rotvälta inte skiljs åt genom kapning av trädet vid rot är rotvältan ofarlig och kan inte falla tillbaka. Föräldrar kommer inte undan att ha uppsiktsplikt på sina barn.

    Ur naturvårdssynpunkt är det bra för fiskyngel och andra vattenlevande organismer. Träd är en utmärkt lekplats för småfiskar, de leker mellan trädkronorna och även andra djur hittar bostad och föda. Träd nedsänkta i vatten lockar småfisk att gömma sig i dem och de utgör också fäste för rom av vissa vårlekande fiskslag och ger skydd åt fiskynglen när de kläckts. 


Högermeny