Tyck till om tyreso.se

Fällning av kommunens träd

 

Frågor och svar

  • Vi brukar inte ta bort träd som kan falla, håller på att falla, eller har fallit, om de inte utgör fara för person eller egendom. Vi fäller heller inte träd som skymmer för sol eller havs- sjöutsikt.

    Nedfallna träd

    Vi brukar inte ta bort träd som kan falla, håller på att falla, eller har fallit, om de inte utgör fara för person eller egendom. Döda träd (död ved) behövs nämligen för den biologiska mångfalden. Stadsnära skogar och dungar med död ved är en bristvara i det moderna samhället. Många insekter bosätter sig i träden som blir bostad, skydd och mat i många år efter det dött.


Högermeny