Tyck till om tyreso.se

Döda och fallna träd

 

Frågor och svar

  • Döda träd (död ved) är mycket värdefulla. De är boplats och näringskälla till en rad av olika djur, svampar och växter. Om det döda trädet inte utgör en risk för skada av person eller egendom få det stå kvar och bidrar till den biologiska mångfalden i kommunens stadsnära skogar och naturmark. Många insekter bosätter sig i träden som blir bostad, skydd och mat i många år efter det att det har dött.


Högermeny