Tyck till om tyreso.se

Grönområden och parker

Tillsammans med dig ser vi till att det är rent och snyggt på kommunens grönytor, lekplatser, runt busshållplatser och andra offentliga ytor.

Parkens lådcyklarHär är några av våra sommarjobbare med parkens nya el-lådcyklar. Cyklarna är en del i vårt klimatarbete och ersätter fossila transporter. Hur är de att cykla på då? As-coola säger Emilie, Sanna och Jack!” Foto: Göran Norlin

 

 • Underhåll av grönområden

  Vår, sommar och höst

  Under sommarhalvåret klipper vi gräset samt sköter blomplanteringar och buskage. Vi sköter även underhållet av vissa bollplaner. Dessutom utför vi löpande underhåll och tillsyn.

  Från och med april arbetar vi med städning av parker och grönområden, för att sedan övergå till gräsklippning, blomsterplantering och ogräsrensning. Säsongen avslutas med höststädning.

  Den kalla årstiden

  November till mars arbetar vi huvudsakligen med naturvård som trädfällning, beskärning och röjning utefter vägar och i skogspartier, samt manuell snöröjning och halkbekämpning i trappor, på busshållplatser och på övergångsställen.

 • Träd som fallit i sjön

  Träd som faller i sjön och som ligger bra till och bedöms av kommunen inte vara farliga får gärna ligga kvar i vattnet. Så länge stam och rotvälta inte skiljs åt genom kapning av trädet vid rot är rotvältan ofarlig och kan inte falla tillbaka. Föräldrar kommer inte undan att ha uppsiktsplikt på sina barn.

  Ur naturvårdssynpunkt är det bra för fiskyngel och andra vattenlevande organismer. Träd är en utmärkt lekplats för småfiskar, de leker mellan trädkronorna och även andra djur hittar bostad och föda. Träd nedsänkta i vatten lockar småfisk att gömma sig i dem och de utgör också fäste för rom av vissa vårlekande fiskslag och ger skydd åt fiskynglen när de kläckts. 

 • Trädens betydelse för den biologiska mångfalden

  Vi hittar träd nästan överallt i våra stadsmiljöer. De bidrar till att rena vår luft och producerar syre. De hjälper även att reglera vattennivån i marken, de skapar lä och utjämnar temperaturtoppar. Särskilt i tättbebyggt område är träd av olika arter mycket viktiga för den biologiska mångfalden. 

 • Varför ligger riset kvar efter skogs- och naturvård?

  Vi lämnar vanligtvis kvar ris i skogs- och naturmarksområden. Det ska brytas ner och återföras till det naturliga kretsloppet. Vid slyröjning i stadsnära natur- och parkområden kan riset ligga kvar tills marken har torkat upp ordentligt innan den körs bort. Efter borttagning flisas riset och komposteras för att bli jordförbättring till våra parkområden.

 • Kommunala lekplatser

  Våra lekparker och dess utrustning besiktigas en gång om året för att säkerställa säker och trygg lek. Förutom detta har vi löpande underhåll och tillsyn varje vecka. 
  Läs om kommunala lekplatser

 • Att ha hund i Tyresö

  Hundrastgård

  Hundrastgården är en social mötesplats för din hund och dig som ägare. Välkommen till Tyresös hundrastgård som ligger nedanför Dalskolan, där Wättinge Gårdsväg korsar Örtstigen.
  Läs om Tyresös hundrastgård 

  Var får jag rasta min hund utan koppel? 

  Det finns fyra områden i Tyresö där du under uppsikt kan rasta din hund utan koppel. Ett område finns på Persudde, ett i Skälsätra och två på Fornudden.
  Se hundrastområdena i webbkartan, sök under "Fritid" 

  Får hundar vistas på badplatsen? 

  Under juni-augusti får hundar inte vistas eller bada på kommunens offentliga badplatser. Dessa badplatser räknas som offentliga platser och omfattas därför av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun.
  Läs om var hundar får bada

 • Reklam på stolpar och stängsel

  Vi rensar bort all reklam som otillåtet sätts upp runt omkring i Tyresö. Vi hoppas nu att detta sätt att annonsera på kommer att sluta, eftersom det klassas som nedskräpning och passar inte in i våra omgivningar.
  Läs mer om otillåten reklam

 • Döda och fallna träd

  Döda träd (död ved) är mycket värdefulla. De är boplats och näringskälla till en rad av olika djur, svampar och växter. Om det döda trädet inte utgör en risk för skada av person eller egendom få det stå kvar och bidrar till den biologiska mångfalden i kommunens stadsnära skogar och naturmark. Många insekter bosätter sig i träden som blir bostad, skydd och mat i många år efter det att det har dött.

 • Naturreservat i Tyresö

  En tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Här finns halva Tyresta nationalpark och större delen av Tyresta naturreservat. Totalt finns sju naturreservat.
  Läs om våra naturreservat


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2018-01-17

Högermeny

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

Kommunal egendom:
Tyresö kommuns e-tjänst
Felanmäl gator och parker
Kontorstid 08-5782 91 00
Övrig tid 08-798 44 44

Busskurer och hållplatser:
SL, 08-600 10 00.

Längs Tyresövägen eller Gudöbroleden:
Trafikverket,
0771-921 921.
www.trafikverket.se

Elskåp och nätstationer:
Vattenfall, 020-82 00 00. 

Privat egendom:
Kontakta ägaren direkt.