Tyck till om tyreso.se

Grönområden och parker

Tillsammans med dig ser vi till att det är rent och snyggt på kommunens grönytor, lekplatser, runt busshållplatser och andra offentliga ytor.

Plantering

 

 • Kommunala lekplatser

  Våra lekparker och dess utrustning besiktigas en gång om året för att säkerställa säker och trygg lek. Förutom detta har vi löpande underhåll och tillsyn varje vecka. 
  Läs om kommunala lekplatser

 • Att ha hund i Tyresö

  Hundrastgård

  Hundrastgården är en social mötesplats för din hund och dig som ägare. Välkommen till Tyresös hundrastgård som ligger nedanför Dalskolan, där Wättinge Gårdsväg korsar Örtstigen.
  Läs om Tyresös hundrastgård 

  Var får jag rasta min hund utan koppel? 

  Det finns fyra områden i Tyresö där du under uppsikt kan rasta din hund utan koppel. Ett område finns på Persudde, ett i Skälsätra och två på Fornudden.
  Se hundrastområdena i webbkartan, sök under "Fritid" 

  Får hundar vistas på badplatsen? 

  Under juni-augusti får hundar inte vistas eller bada på kommunens offentliga badplatser. Dessa badplatser räknas som offentliga platser och omfattas därför av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun.
  Läs om var hundar får bada

 • Reklam på stolpar och stängsel

  Vi rensar bort all reklam som otillåtet sätts upp runt omkring i Tyresö. Vi hoppas nu att detta sätt att annonsera på kommer att sluta, eftersom det klassas som nedskräpning och passar inte in i våra omgivningar.
  Läs mer om otillåten reklam

 • Ta hand om ditt eget trädgårdsavfall

  På våren dyker det upp många privata "komposthögar" runt om i vår kommun. När du har rensat i din trädgård får du inte dumpa trädgårdsavfallet på kommunens mark. Vi jobbar för att ha en snygg och trevlig utemiljö för alla våra medborgare, och denna otillåtna dumpning förfular tyvärr naturen i vår kommun.
  Läs mer hur du tar hand om ditt trädgårdsavfall

 • Fällning av kommunens träd

  Vi brukar inte ta bort träd som kan falla, håller på att falla, eller har fallit, om de inte utgör fara för person eller egendom. Vi fäller heller inte träd som skymmer för sol eller havs- sjöutsikt.

  Nedfallna träd

  Vi brukar inte ta bort träd som kan falla, håller på att falla, eller har fallit, om de inte utgör fara för person eller egendom. Döda träd (död ved) behövs nämligen för den biologiska mångfalden. Stadsnära skogar och dungar med död ved är en bristvara i det moderna samhället. Många insekter bosätter sig i träden som blir bostad, skydd och mat i många år efter det dött.

 • Naturreservat i Tyresö

  En tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Här finns halva Tyresta nationalpark och större delen av Tyresta naturreservat. Totalt finns sex naturreservat.
  Läs om våra naturreservat

 • Underhåll av grönområden

  Vår, sommar och höst

  Under sommarhalvåret klipper vi gräset samt sköter blomplanteringar och buskage. Vi sköter även underhållet av vissa bollplaner. Dessutom utför vi löpande underhåll och tillsyn.

  Från och med april arbetar vi med städning av parker och grönområden, för att sedan övergå till gräsklippning, blomsterplantering och ogräsrensning. Säsongen avslutas med höststädning.

  Den kalla årstiden

  November till mars arbetar vi huvudsakligen med naturvård som trädfällning, beskärning och röjning utefter vägar och i skogspartier, samt manuell snöröjning och halkbekämpning i trappor, på busshållplatser och på övergångsställen.


Publicerad av: Lotta Anglén

Senast uppdaterad: 2017-01-16

Högermeny

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

Kommunal egendom:
Tyresö kommuns e-tjänst
Felanmäl gator och parker
Kontorstid 08-5782 91 00
Övrig tid 08-798 44 44

Busskurer och hållplatser:
SL, 08-600 10 00.

Längs Tyresövägen eller Gudöbroleden:
Trafikverket,
0771-921 921.
www.trafikverket.se

Elskåp och nätstationer:
Vattenfall, 020-82 00 00. 

Privat egendom:
Kontakta ägaren direkt.