Tyck till om tyreso.se

Parkering och parkeringsregler

I Tyresö är det ingen kostnad att parkera på allmänna kommunala parkeringsplatser. Såvida inget annat anges gäller 24 timmars parkering under helgfria vardagar. Lördag-söndag är det ingen tidsbegränsning.

24 timmars regeln gäller i hela kommunen

Om inte en skylten på plats säger någonting annat. Om du exempelvis parkerar på fredag 15.00 så får du stå där till natten mellan måndag och tisdag. Helgen räknas inte inom de 24 timmarna.

Parkeringsavgifter

I Tyresö är det fritt att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

Infartsparkeringar

Tyresös infartsparkeringar/pendelparkeringar för cykel och bil hittar du lätt i webbkartan, sök på cykelparkering eller infartsparkering.
Till webbkartan 

Felparkeringsavgifter i Tyresö

Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter. Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift (700 kronor) och övrig överträdelse (450 kronor).

Förhöjd avgift 700 kronor gäller om du parkerar på:

  • Förbud att stanna
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen


Avgift 450 kronor om du exempelvis parkerar på:

  • Plats där parkeringsförbud råder
  • Längre än tillåten maxtid

 

Parkeringsanmärkning

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator. Om du tycker att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.
Transportstyrelsens webbplats har information om hur du gör för att betala en anmärkning och hur du går tillväga för att överklaga en parkeringsanmärkning.

Parkeringsregler
I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte med vägmärke utan du måste kunna dem ändå. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, dessa är normalt utmärkta med vägmärke.
Läs om vilka regler som gäller "stannande och parkering" i trafiken 

 

Övergivna bilar på Tyresö kommuns mark
Anmäl fordon som är övergivna eller står på olämplig plats


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-28