Tyck till om tyreso.se

Gångfartsområden i Tyresö

I ett gångfartsområde får du aldrig köra fortare än gångfart, det gäller alla tider på dygnet. Gångfart är mellan 3-7 kilometer i timmen. Lämna företräde gäller gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, när du lämnar gångfartsområdet.

  Gångfartsgata skyltNär du korsar ett gångfartsområde har du väjningsplikt mot alla!

Gångfartsområde, vad innebär det?
Skylten anger att vägen, torget eller området är ett gångfartsområde. Här sker all trafik på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köra fortare än gångfart, de har väjningsplikt mot gående och får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Gångfartsområden i Tyresö

  • Strandtorget
  • Trollbäckens centrum
  • Tors väg och Odins väg vid Kumla skola. 
  • Lönnvägen vid Fornuddens skola

Trafikregler - lämna företräde
Utfartsregeln (lämna företräde) gäller gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, när du lämnar eller korsar ett gångfartsområde.

TrF 3 kap. 21§
När du lämnar eller korsar ett gångfartsområde har du väjningsplikt mot varje fordon.  

Inte samma sak som gågata!
Till skillnad från på en gågata är motordriven genomfartstrafik inte förbjuden här. Gångfartsområde infördes i Sverige 2007 för att ersätta det snarlika gårdsgata. 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-29