Tyck till om tyreso.se

Vilt och trafik

Våra viltvårdare får varje år påringningar från polis och allmänhet med begäran om hjälp efter påkörning av vilt på våra vägar. Det handlar om ett 50-tal fall per år. Främst är det rådjur som blivit påkört.

DovhjortarDovhjortar. Foto: Peter Jahne

Alla behöver lära sig mer om de vilda djuren och deras beteende så vi kan undvika viltolyckor.

Anmälnings- och markeringsskyldighet
Om du varit inbladad i en viltolycka med något djur av djurarterna älg, hjort, rådjur, vildsvin eller örn måste du enligt lagen (jaktförordningen) ringa 112 och anmäla olyckan till Polisen. Låter du bli att anmäla det till polisen räknas det som smitning, och behandlas därefter. Kom ihåg att markera var olyckan har inträffat.
Om olyckan är framme

Polisen tar hand om dött, påkört eller skadat vilt
Polisen hjälper även till med spårning av dessa. Vid alla akuta situationer kontakta alltid polisen! Våra viltvårdare utför hämtning av dött vilt i trädgårdar.

Märk ut olycksplatsen, gärna med viltmarkeringsremsa.
Markeringsremsa finns bland annat att hämta på landets alla bilprovningsstationer samt i kommunens servicecenter. Remsan kan du även ladda ner och skriva ut. Vik remsan och fäst ett snöre eller ett gummiband i den förtryckta markeringen.
Hämta markeringsremsa

Åtgärder på olycksplatsen

 1. Varna andra trafikanter – använd varningstriangel och ställ upp den på tillräckligt avstånd från olyckan.
 2. Ta hand om de skadade. Ge "första hjälpen" – larma polis via SOS 112
 3. När du larmar lämna tydligt vägbeskrivning – har du gps använd den informationen. (I appen "viltolycka" får du koordinaterna.)

Markeringen hjälper
Tack vare att du markerar platsen där viltolyckan har skett kan en eftersöksjägare med tränad hund enklare hitta platsen där viltet ligger eller har försvunnit. De kan börja spåra det skadade djuret och förkorta dess lidande. Ladda ned appen "Viltolycka" i din mobiltelefon.
Spårning av skadat vilt

Förebygg olyckan

 • Anpassa farten
 • Använd bilbälte
 • Se inte bara vägen utan även terrängen runt omkring
 • Var extra uppmärksam i skymning och gryning
 • Tänk på att en del djur är flockdjur, ett djur följs ofta av fler
 • Respektera varningsskyltar för vilda djur


Vägar med flest viltolyckor inom kommunen

 • Tyresövägen (speciellt Tyresö strand och gamla Tyresö),
 • Myggdalsvägen (där det är skog på båda sidorna)
 • Breviksvägen och Nytorpsvägen (hela)

Publicerad av: Stefan Barthelson

Senast uppdaterad: 2017-10-18

Högermeny