Tyck till om tyreso.se

Säkra skolvägar

Sedan ett antal år tillbaka blir allt fler barn skjutsade i bil till och från skolan. Detta leder till problem, eftersom trafikmiljön runt skolorna oftast inte är byggd för att hantera den ökade biltrafiken.

Trafiksäkerheten kring skolorna

För att öka trafiksäkerheten kring skolorna behövs i vissa fall fysiska åtgärder i miljön. Men det är även viktigt att ge alternativa resmöjligheter som både gynnar barnens hälsa och förbättrar trafikmiljön. Många av de trafikproblem som uppstår kring skolor beror på att det är så många som anländer samtidigt i bil för att lämna av barn.

Ett alternativ till att lämna sina barn direkt utanför skolan är att lämna dem vid en avlämningsplats. Dessa finns på några ställen i kommunen, och har som syfte att barnen ska kunna gå tryggt den sista biten till skolan samtidigt som trafiken utanför skolan minskar.

Vandrade skolbussar
Vandrande skolbussar är ett alternativ till skjutsning med bil som går ut på att föräldrar turas om att följa en grupp barn till skolan. Fördelarna är många med den vandrande skolbussen. Trafiken minskar kring skolan, barnen får röra sig mer och föräldrar sparar tid de morgnar som en annan förälder följer barnen till skolan. Barnen lär sig även att vistas i trafiken och de får sällskap till skolan, kanske t.o.m. nya kamrater. Det bidrar även till att föräldrarna lär känna varandra.


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-16

Högermeny

Relaterad information