Tyck till om tyreso.se

Vandrande skolbuss

Det kommer allt fler rapporter om att många barn inte får motion, lider av övervikt och att diabetes och ryggproblem kryper lägre ner i åldrarna. Vandrande skolbuss är ett exempel på att med små medel kan förbättringar nås.

Barn som promenerar på morgonen blir mer koncentrerade i skolan, får bättre aptit och somnar lättare på kvällen. Det gäller förstås även vuxna. Med vandrande skolbuss får både stora och små motion och gemenskap. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken. Det skapar trygghet för både föräldrar och barn.

Vill du...Hållplatsskylt för Vandrande skolbuss

• röra på dig tillsammans med dina barn?
• ha minskad biltrafik runt skolorna?
• bidra till en bättre miljö?
• dela dina barns upptäcktsfärder?
• stressa mindre på morgonen?
• lära känna dina barns skolkamrater och deras föräldrar?

Då kan vandrande skolbuss vara något för dig!

En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan.

Vem som helst kan vara med i en vandrande skolbuss. Enklast är det förstås för familjer som bor i samma bostadsområde. Är man till exempel fem hushåll som går ihop i en vandrande skolbuss ansvarar varje hushåll för alla barn en dag i veckan. Antingen går man runt och hämtar upp barnen eller så utser man en fast mötesplats – en ’hållplats’ där alla träffas. Vandrande skolbussar är inte något komplicerat och det finns inga patentlösningar, utan man gör det som passar bäst i det aktuella fallet.

Spara tid på morgonen
Tvärtemot vad man kanske kan tro blir tidsbesparingen större än tidsåtgången med vandrande skolbuss. De dagar man inte följer barnen till skolan ger en tidsvinst och minskar stressen på morgonen.

Motion
De dagar det är din tur att gå med barnen, innebär också en motionsstund för dig. Kanske kan du börja jobbet senare vissa dagar eller utnyttja din friskvårdstid om du har sådan.

Cyklande skolbuss
Man kan givetvis ha en cyklande skolbuss i stället. Då är det viktigt att tänka på att inte vara för många eftersom föräldern måste kunna ha överblick och kontroll över gruppen. Först vid 12–15 års ålder är barn mogna att själva cykla i trafiken.

Prova i liten skala
En vandrande skolbuss måste inte gå alla dagar i veckan för att vara lyckad. Varje bil som försvinner runt skolan har betydelse. För att komma igång kan ni börja med att gå bara en dag i veckan eller månaden. Går det bra kanske ni vill utöka till fler dagar. Prova er fram till de rutiner som passar dig och de andra familjerna bäst.

Samåkning
Ett alternativt sätt atSkylt Avlämningsplats för promenad till skolant minska biltrafiken vid skolan är att samåka – ta med flera barn i bilen!

Avlämningsplats

Tillsammans med andra föräldrar kan ni komma överens om att släppa av barnen en bit från skolan, varifrån de kan gå tillsammans.

Så här kan ni göra för att komma igång
• Skaffa klasslistor från skolan och välj ut några familjer i ditt närområde som har barn i samma ålder. Det kan vara praktiskt med barn i samma klass som då har samma tider.
• Ta kontakt med familjerna och undersök intresset. Kanske skolan kan hjälpa till att ge tid på föräldramöten.
• Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla.
• Om ni är fem familjer som samarbetar innebär det att varje familj har ansvar för en dag per vecka.
• Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen där varje familjs ansvarsdagar är tydligt inskrivna.
• Bestäm en fast mötesplats – en ’hållplats’.
• Bestäm vilka rutiner som gäller då ett barn är sjukt.
• Bestäm vilka rutiner som gäller då någon förälder är sjuk. Gör en vikarielista. Tips: anlita mor/farföräldrar eller äldre syskon.

 Länk till Barnens Trafikkalender- pyssel och information för barn och lärare

PDF pedagogisk affisch Hur tar du dig till skolan?

PDF Handledning för lärare

PDF Goda exempel Vandrande skolbuss


Publicerad av: Mette Kjörstad

Senast uppdaterad: 2016-11-15

Högermeny