Tyck till om tyreso.se

Villkor för att få godkänt schakttillstånd och TA-plan

 

Frågor och svar

 • Godkännandet enligt punkt 1-2 gäller under följande förutsättningar:

   

  • 1. Om arbetet medför att skador uppkommer för Tyresö kommun är entreprenören ansvarig gentemot kommunen för skador som orsakats av bolaget eller dess underentreprenörer.
  • 2. Vid arbetstillfället ska framkomlighet säkras för både biltrafiken, cyklister och gående. Entreprenören är ansvarig för väg och arbetsplatsskyltning.
  • 3. Kontroll av befintliga anläggningar i mark sker vid större arbeten av kommunen innan arbetet startar.
  • 4. Efter arbetets färdigställande ska slutbesiktning utföras av representanter från Tyresö kommun.

   

  Om inte framkomlighet eller skyltning sköts tillfredställande kommer kommunen att ta kontakt med angivna kontaktpersoner. Kontaktperson gällande igångsättning och slutbesiktning är Göran Widlund e-post:
  slutbesiktning@tyreso.se eller på telefon: 08-578 298 69


Högermeny