Tyck till om tyreso.se

Kostnader

 

Frågor och svar

 • Schakttillstånd

  2 000 kronor exklusive moms per tillstånd för upp till 1 veckas arbete (inklusive TA-planavgift). Därefter tillkommer 71,40 kronor exklusive moms för varje påbörjad dag.
  I schakttillståndet ingår det område som direkt härrör till schaktarbetet, inte för övriga etableringsytor (se nedan).

  Trafikanordningsplan
  1 000 kronor exklusive moms.

  Markupplåtelse för etablering ansöks hos polisen
  50 kronor per kvadratmeter och månad
  För tillfälliga etableringar på kommunens mark såsom byggbodar, uppställningsplatser för maskiner, material, schaktmassor och fordon så ska tillstånd sökas hos polisen. Definiera området tydligt med karta över ytan. Debitering sker i efterhand. Räkna med en handläggningstid på 2 veckor hos polisen och sedan ytterligare 2 veckor hos kommunen.


Högermeny