Tyck till om tyreso.se

Oftast krävs en ritning och ett tillstånd per schakt

 

Frågor och svar

  • Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut. 

    Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen. Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas. Observera att det alltid krävs nyttjanderätts- alternativt övergripande markavtal (av ledningsägare) för schakter på Tyresö kommuns mark.


Högermeny