Tyck till om tyreso.se

Viktig information samt länk till Isy Case

 

Frågor och svar

 • Information att läsa innan du ansöker:

  Villkor för schakttillstånd och Villkor för Trafikanordningsplan

  Trafikverket har tagit fram en exempelsamling, där syftet är att skapa säkrare arbetsplatser. 

  Läs Trafikverkets exempelsamling

  Anvisningarna i "Ledning för grävning" har tagits fram för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens allmänna platsmark såsom gator, park eller naturmark. Syftet med anvisningarna är att, mellan kommunen och de som avser att gräva i kommunens mark uppnå ett smidigt och enkelt samarbete med tydliga riktlinjer vad som gäller både innan, under och efter utfört arbete. Anvisningarna skapar även en ökad samordning av arbeten mellan olika aktörer som har anläggningar på eller i kommunens mark. Anvisningarna ska på ett smidigt sätt kunna hänvisas till, både i övergripande markavtal med stora ledningsdragande företag samt vid enstaka nyttjanderättsavtal där ledningar eller andra anläggningar grävs ned i kommunens mark.

  Läs Ledning för grävning

  Träd i städer är viktiga att bevara. De ger karaktär och skapar många värdefulla funktioner som både är svåra och dyra att ersätta. Foldern riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten eller beläggningsarbeten i närheten av träd.
  Läs Skydda träden vid arbeten 

   

  Nu kan du ansöka via ISY case


Högermeny