Tyck till om tyreso.se

Trafik och trafiksäkerhet

Tyresö har flera år i rad hamnat bland de trafiksäkraste kommunerna i Sverige. Vi har även infört 30-zoner i flera områden.

 
Bollmoravägen

 

Systematiskt säkerhetsarbete

Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser och vid flera skolor det anlagts skyddade avlämningsplatser. Kommunen arbetar också systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken. I Tyresö har farthinder anlagts vid de mest trafikerade övergångsställena. Det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet fortsätter med bland annat fler gång- och cykelvägar. Kollektivtrafiken har också en positiv påverkan på trafiksäkerheten och på miljön. Fler infartsparkeringar är därför en viktig del i planeringen.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en olycka får. Vid 30 km/tim går gränsen för att oskyddade trafikanter ska överleva om de blir påkörda. De skador kroppen får vid en krock i 70 km/tim motsvarar ett fall från sjätte våningen i ett höghus. Om hastigheten är 50 km/tim motsvarar krocken ett fall från tredje våningen medan 30 km/tim motsvarar ett fall från första våningen.

Ta del av Tyresös trafikmätningar hos Trafikia


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret


Trafikenheten