Tyck till om tyreso.se

Taxa för felparkeringsavgifter i Tyresö kommun

Förhöjd avgift, 700 kronor, gäller för följande förseelser:

  • Förbud att stanna
  • Parkering för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen

Avgift 450 kronor för övriga överträdelser


Exempelvis:

  • På plats där parkeringsförbud råder
  • Parkering längre än tillåten maxtid
  • Enligt bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter Taxan trädde i kraft den 1 juli 2013.

Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-16

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Trafikingenjör
Henrik Ström
Postadress:
135 81 Tyresö