Tyck till om tyreso.se

Upplåtelse av allmän plats

 

Frågor och svar

  • En offentlig plats är exempelvis allmän väg, gata, torg, park och annan plats som står skrivet som allmän plats i en detaljplan.

    Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Miljö- och trafikavdelning fungerar som remissinstans åt polismyndigheten, vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark.
    Det innebär att vid eventuell upplåtelse av den allmänna marken, ställer kommunen krav och lämnar synpunkter.
    Läs noga all information innan du ansöker 


Högermeny