Tyck till om tyreso.se

Flyttning av fordon (skrotbilshantering)

 

Frågor och svar

 • Ägaren av ett fordon ska med stöd av lagen om "flyttning av fordon i vissa fall" (1982:129) och (1982:198) ersätta kommunen i enlighet med nedan angiven taxa som trädde i kraft den 1 juli 2013. Priserna är inklusive moms.

  Flyttning av fordon från allmän platsmark till plats för fragmentering (skrotning)
  1 500 kronor

   
  Flyttning av fordon från allmän platsmark till särskild uppställningsplats och uppställning i max 30 dagar
  3 000 kronor

   
  För flyttning av stora tunga och svåråtkomliga fordon (bussar, lastbilar och båtar på trailer etcetera)
  Debiteras den faktiska kostnaden efter särskild utredning
   

  Fordon som står övergivna på privat mark, företagsmark eller det statliga vägnätet flyttas först efter begäran från markägaren. Bortforslingen betalas i första hand av fordonsägaren och kostar 3 000 kronor

  Läs mer om bortforsling av fordon


Högermeny