Tyck till om tyreso.se

Felparkeringsavgifter i Tyresö kommun

 

Frågor och svar

 • Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter. Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift och övriga överträdelse.

  Förhöjd avgift, 700 kronor, stanna och parkera, gäller för följande:

  Förbud att stanna
  Parkering för rörelsehindrade
  Övergångsställe
  Gångbana
  Mot färdriktningen


  Avgift 450 kronor för övriga överträdelser

  Exempelvis:

  På plats där parkeringsförbud råder
  Parkering längre än tillåten maxtid
  Enligt bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter Taxan trädde i kraft den 1 juli 2013.


Högermeny