Tyck till om tyreso.se

Tillstånd och taxor

Dessa taxor gäller för felparkeringsavgifter, upplåtelse av allmän plats, skrotbilshantering och schaktningstillstånd.

 

Taxor

 • Felparkeringsavgifter i Tyresö kommun

  Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter. Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift och övriga överträdelse.

  Förhöjd avgift, 700 kronor, stanna och parkera, gäller för följande:

  Förbud att stanna
  Parkering för rörelsehindrade
  Övergångsställe
  Gångbana
  Mot färdriktningen


  Avgift 450 kronor för övriga överträdelser

  Exempelvis:

  På plats där parkeringsförbud råder
  Parkering längre än tillåten maxtid
  Enligt bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter Taxan trädde i kraft den 1 juli 2013.

 • Schaktningstillstånd

  Ansök senast tre veckor innan det planerade arbetet ska påbörjas. Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Vi behöver en komplett ifylld ansökan annars kan vi inte handlägga den.
  Läs noga all information innan du ansöker.


  Avgiften är indelad i två delar

  1. Grundavgift inklusive en veckas arbete.
  2. Avgift för efterföljande veckor.

  Avgiften är till för att bland annat täcka kommunens kostnader för nödvändiga besiktningar.

 • Upplåtelse av allmän plats

  En offentlig plats är exempelvis allmän väg, gata, torg, park och annan plats som står skrivet som allmän plats i en detaljplan.

  Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Miljö- och trafikavdelning fungerar som remissinstans åt polismyndigheten, vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark.
  Det innebär att vid eventuell upplåtelse av den allmänna marken, ställer kommunen krav och lämnar synpunkter.
  Läs noga all information innan du ansöker 

 • Flyttning av fordon (skrotbilshantering)

  Ägaren av ett fordon ska med stöd av lagen om "flyttning av fordon i vissa fall" (1982:129) och (1982:198) ersätta kommunen i enlighet med nedan angiven taxa som trädde i kraft den 1 juli 2013. Priserna är inklusive moms.

  Flyttning av fordon från allmän platsmark till plats för fragmentering (skrotning)
  1 500 kronor

   
  Flyttning av fordon från allmän platsmark till särskild uppställningsplats och uppställning i max 30 dagar
  3 000 kronor

   
  För flyttning av stora tunga och svåråtkomliga fordon (bussar, lastbilar och båtar på trailer etcetera)
  Debiteras den faktiska kostnaden efter särskild utredning
   

  Fordon som står övergivna på privat mark, företagsmark eller det statliga vägnätet flyttas först efter begäran från markägaren. Bortforslingen betalas i första hand av fordonsägaren och kostar 3 000 kronor

  Läs mer om bortforsling av fordon

 

 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-26