Tyck till om tyreso.se

Tillstånd och taxor

Dessa taxor gäller för felparkeringsavgifter, upplåtelse av allmän plats, skrotbilshantering och schaktningstillstånd.

Felparkeringsavgift

Bestämmelserna om betalning finns i lagen om felparkeringsavgifter och förordningen om felparkeringsavgifter. Felparkeringsavgifterna indelas i två kategorier; förhöjd avgift och övriga överträdelse.

Förhöjd felparkeringsavgift gäller för följande överträdelser:

  • Förbud att stanna
  • Parkering på plats för rörelsehindrade
  • Övergångsställe
  • Gångbana
  • Mot färdriktningen.

Upplåtelse av allmän plats

Tillstånd krävs för upplåtelse av allmän plats. Mer information om hur du söker tillstånd, hittar du under Relaterad information.

Avgift kommer inte debiteras för demonstrationer, andra politiska aktiviteter eller tillfälliga verksamheter av ideell natur samt tillfällig affischering och skyltning i samband med offentliga evenemang, tillstånd söks avgiftsfritt genom kommunen. 

Tillfällig försäljning av ideell karaktär (t.ex. föreningar och skolklasser) kommer även fortsättningsvis att vara avgiftsfri, tillstånd söks avgiftsfritt genom kommunen.

För kommersiella verksamheter i mindre omfattning som exempelvis försäljning av jordgubbar på allmänna offentliga platser kommer en avgift debiteras. Dessutom krävs att tillstånd söks via polismyndigheten. 

Taxan har justerats för cirkus, tivoli, mötestält med mera, samtidigt som depositionsavgiften höjts. Tillstånd ska sökas via polismyndigheten.

Taxan har även justerats för tidningsställ för tidningar (Metro med flera), tillstånd söks via polismyndigheten.

Skrotbilshantering

Avgiften för skrotbilhanteringen delas in i tre grupper:

1. Flyttning av fordon från allmän platsmark till plats för fragmentering (skrotning), flyttning av fordon till särskild uppställningsplats. Uppställningen sker under högst tre månader. Avgiften täcker endast kommunens faktiska kostnader (exklusive administration).

2. Kostnaderna för flyttning av stora tunga och svåråtkomliga fordon (bussar, lastbilar och båtar på trailer etc.) går inte lägga fast i en taxa. Istället kommer ägaren av fordonet att debiteras den faktiska kostnaden för kommunen efter särskild utredning.

3. Den tredje delen innebär en service för fastighetsägare av tomtmark och kvartersmark att via kommunen få möjlighet att flytta och skrota övergivna fordon. Avgifterna för denna hantering ska täcka kommunens samtliga kostnader inklusive administration.

Schaktningstillstånd

Avgiften är indelad i två delar:
1. Grundavgift inklusive en veckas arbete.
2. Avgift för efterföljande veckor.

Avgiften är till för att bland annat täcka kommunens kostnader för nödvändiga besiktningar.

 

 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-05-11