Tyck till om tyreso.se

Vilka vägar prioriteras?

 

Frågor och svar

  • Chaufförerna kör efter en fastställd prioriteringslista. När det är mycket att göra prioriteras huvudgator (vägar med busstrafik), branta backar samt gång- och cykelvägar i centrumområdena. Sist i prioriteringsordning vid mycket rikligt snöfall är tvärgator och villagator.

    Kommunen plogar i första hand

    • Bussvägar
    • Genomfartsvägar
    • Gång- och cykelvägar i centrumområdena.

Högermeny