Tyck till om tyreso.se

När sandar och saltar man?

 

Frågor och svar

  • Saltar gör vi i endast på bussgator, regionala gång- och cykelvägar samt på utsatta ställen. Vid temperaturer under minus 9 grader används inte salt, då sandar vi. I övrig halkbekämpning och på övriga vägar (lokalgator) använder vi bergflis. Branta backar och korsningar prioriteras.


Högermeny