Tyck till om tyreso.se

När påbörjas snöröjningen?

 

Frågor och svar

  • Vilka insatser som görs baseras på vädret samt prognoser från meteorologer på SMHI, som vi har kontinuerlig kontakt med. Vägar och gångbanor snöröjs vid 5 centimeters snödjup. Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 15 timmar efter att ett (normalt) snöfall upphört. Vid fortsatt snöfall pågår arbete med snöröjning hela tiden.


Högermeny