Tyck till om tyreso.se

Så hjälps vi åt vid snöfall

Efter ymnigt snöfall - skotta fram och flytta din bil så att vi kommer åt med våra fordon.

Tänk på parkeringsreglerna/städdagar - En felparkerad bil kan resultera i att snöröjningen försenas.

Parkera bilen så den inte hindrar avfallshämtning eller snöröjning - ställ inte ut avfallskärlet för tidigt och inte för långt ut (på kommunens mark) bilen har en räckvidd på 1,5 meter för upphämtning av rullkärlet.

Beskär buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter utgör ett hinder för våra snöröjningsfordon.

När du skottar bort snö från din egen tomt eller uppfart – lägg inte snön på gatan eller trottoaren.

Sätt inte häck, staket eller brevlåda på kommunens mark eller på tomtgräns - Placera inte staket, häck eller brevlåda på kommunens mark eller tomtgräns, om du gjort det så kan du inte räkna med ersättning om den skadas vid snöröjningen. Titta i webbkartan vart din tomtgräns går. Sök på adress eller fastighet. 

Tänk på att:

 

  • Lyssna på radions trafikinformation, så har du chansen att lämna bilen hemma om det är trafikproblem.
  • Se till att både du och ditt fordon är utrustat för årstiden och vädret.
  • Barnen i vintertrafiken! De både ser och hör trafiken sämre.
  • Anpassa farten till väglaget, håll rejält avstånd till framförvarande bil och sakta in tidigare vid övergångsställen.
  • Var ute i god tid!
  • Där inte skyltningen säger någonting annat gäller 24-timmarsregeln, alltså parkering i max ett dygn. Den regel som gäller är Trafikförordningen 3 kap. 49 a §: "På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag."

Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18