Tyck till om tyreso.se

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

 

Frågor och svar

  • Vi sopsaltar vissa gång- och cykelvägar för att underlätta för cyklister vintertid. Vi borstar då bort snön samt halkbekämpar med saltlake( istället för med stenflis) vilken ger en sandfri cykelbana. Vi sopsaltar bland annat delar av Tyresövägen, Bollmoravägen Wättingestråket och Myggdalsvägen.

     

    Saltsopning


Högermeny