Tyck till om tyreso.se

Mitt staket har blivit skadat, vem betalar?

 

Frågor och svar

  • Skador på staket, brevlådor och häckar i samband med snöröjning

    Har du fått en skada på din egendom så titta i vår webbkarta och sök på din fastighetsbeteckning för att se om ditt staket eller din häck står på din tomt eller på kommunens mark. Står den på din tomt så kan du anmäla detta. Observera att blanketten måste skrivas ut, skrivas under och skickas in. 
    Skadeanmälan 

    Ur väghållningen juridik
    ”Om skada uppstår av att upplogade snömassor genom sin tyngd eller på annat sätt pressar sönder till exempel ett staket, blir väghållare normalt inte ersättningsskyldig. Den fastighetsägare som sätter upp ett staket på tomtgränsen måste räkna med att det blir utsatt för påfrestningar vid snöröjning samt får se till att staketet är så kraftigt att det står emot snömassorna”


Högermeny