Tyck till om tyreso.se

Gå och cykla till skolan

Gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som arrangeras av Trafikkalendern och vänder sig till Sveriges alla elever och pedagoger i år F-6.

Gå och cykla till skolan
Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Aktiviteten engagerar årligen ca 50 000 elever och pedagoger i år F-6. Tyresö kommun uppmuntrar årligen samtliga skolor att delta i aktiviteten som pågår under två valfria veckor under september och oktober månad. 

Hur går det till?

Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. 

Skolorna anmäler sig på www.gaochcykla.se. Där finns också utförligare information om hur aktiviteten fungerar, checklistor, lektionstips, vilka skolor och kommuner som deltar m.m. Resultaten redovisas i slutet av året. 

Alla har chans att vinna ett pris

Den skola i Sverige som lyckas samla in flest respoäng genom att gå, cykla eller resa kollektivt, i förhållande till totalt antal deltagare på skolan, vinner 15 000 kronor. Förutom prispengar till skolan har klasser, enskilda elever och pedagoger chans att vinna priser.

Vinnare i Tyresö 2017

Förutom de nationella priserna uppmuntrar kommunen deltagande med ytterligare priser:

  • 1:a plats: 5000 kr
  • 2:a plats: 3000 kr
  • 3:e plats: 2000 kr

De lokala prispengarna ska gå till trafikvänliga och frilufts- och hälsofrämjande ändamål.

Syftet med utmaningen

Gå och cykla till skolan har som syfte att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling. Målen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Tanken är att elever, föräldrar och personal, på ett lustfyllt sätt, ska upptäcka det positiva i alternativa färdsätt, som sparar pengar och miljö samt förbättrar hälsan.

Gå och cykla till skolan


Publicerad av: Petri Palkki

Senast uppdaterad: 2017-09-03

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Miljöstrateg/Miljöprojektledare
Petri Palkki